At ringe? +31-174 75 03 61 (10-15)

Returperiode på 30 dage

Sendes indenfor 1-2 dage!

Din kurv

Din kurv er tom

Generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

Disse generelle handelsbetingelser for Webshop Keurmerk Fonden er etableret i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Selvreguleringssamrådskoordinationsgruppen (CZ) i Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014. Disse Generelle vilkår og betingelser vil blive brugt af alle medlemmer af Stichting Webshop Keurmerk med undtagelse af finansielle tjenester som omhandlet i finanstilsynsloven, og i det omfang disse tjenester er under tilsyn af den hollandske myndighed for de finansielle markeder.

Indholdsfortegnelse:

 • Artikel 1 - Definitioner
 • Artikel 2 - Virksomhedens identitet
 • Artikel 3 - Anvendelighed
 • Artikel 4 - Tilbuddet
 • Artikel 5 - Aftalen
 • Artikel 6 - Tilbagetrækningsret
 • Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i refleksionsperioden
 • Artikel 8 - Udøvelse af forbrugerens fortrydelsesret og omkostninger hertil
 • Artikel 9 - Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning
 • Artikel 10 - Udelukkelse af angreretten
 • Artikel 11 - Prisen
 • Artikel 12 - Overholdelse og ekstra garanti
 • Artikel 13 - Levering og udførelse
 • Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klager procedure
 • Artikel 17 - Tvister
 • Artikel 18 - Industrigaranti
 • Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser
 • Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder:

 1. Yderligere aftale: en aftale, hvorved forbrugeren productenerhverver digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;
 2. Grace periode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin tilbagetrækningsret;
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler til formål relateret til sin handel, forretning, håndværk eller professionelle aktivitet
 4. dag: Kalender dage;
 5. Digital indhold: data produceret og leveret i digital form;
 6. Varighed aftale: en aftale, der omfatter den regelmæssige levering af varer, tjenester og / eller digitalt indhold i en bestemt periode;
 7. varigt medium: ethvert værktøj - inklusive e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger, der adresseres til ham personligt på en måde, som fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som information er beregnet og som muliggør uændret gengivelse af den gemte information;
 8. Herroepingsrecht: muligheden for forbrugeren at annullere afstandsaftalen inden for køleperioden;
 9. iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk og producten, tilbyder (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester eksternt til forbrugere;
 10. Afstand kontrakt: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg producten, digitalt indhold og/eller tjenester, hvor en eller flere teknikker til fjernkommunikation udelukkende eller delvist anvendes til og med indgåelse af aftalen;
 11. Modelformular til aflysning: den europæiske model til tilbagetrækning inkluderet i tillæg I til disse betingelser;
 12. Teknologi til fjernkommunikation: betyder, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at mødes samtidig i det samme rum;

Artikel 2 - Entreprenørens identitet

UsW Modest Fashion partnerskab / Islamitischekleding.nl;
's Gravenzandseweg 41
2291PE Wateringen
Tlf.: 0174 - 75 03 61 (man-fre fra kl. 10 – 15)
klantenservice@islamitischekleding.nl;
Handelskammernummer: 86825151 Haaglanden

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt et relevant licenssystem: detaljerne om tilsynsmyndigheden

Hvis iværksætteren udøver et reguleret erhverv:

 • den faglige forening eller organisation, som han er tilknyttet
 • den professionelle titel, stedet i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor det blev tildelt
 • en henvisning til de professionelle regler, der gælder i Holland og instruktioner, hvor og hvordan disse professionelle regler er tilgængelige.

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og til hver distanceaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Før aftaleaftalen indgås, stilles teksten til disse generelle vilkår til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil entreprenøren oplyse, før aftaleaftalen er indgået, hvordan de generelle vilkår kan ses hos iværksætteren, og at de sendes gratis så hurtigt som muligt på anmodning fra forbrugeren.
 3. Hvis kontrakten afstand indgås elektronisk, uanset det foregående afsnit, og inden kontrakten distance er afsluttet, bliver teksten i disse vilkår og betingelser fastsættes på en sådan måde, at forbrugeren i forbrugernes gjort elektronisk tilgængelig en enkel måde kan lagres på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden kontrakten distance er afsluttet, angivet, hvor der kan træffes de generelle betingelser, og at de elektronisk eller anden vil blive sendt gratis. Anmodning af forbrugeren elektronisk
 4. I tilfælde af, at der gælder specifikke produkt- eller servicevilkår ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den relevante bestemmelse, der er mest gunstig for ham .

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed eller på visse betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af det tilbudte producten, digitalt indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af, hvad der tilbydes producten, tjenester og/eller digitalt indhold. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, som er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og pligter er vedlagt. Til accept af tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde i låg 4, tot stå op het øjeblik van aanvaarding dør de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte kvitteringen for accepten af ​​tilbudet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stå komt, treft de ondernemer passende technische da organisatorische maatregelen ter BEVEILIGING Van de Elektronische overdracht van data DA zorgt HIJ voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch can betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen i Acht nemen.
 4. Entreprenøren kan - inden for loven - informere sig selv om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en god afslutning af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at nægte en ordre eller anmodning eller at vedlægge særlige betingelser for gennemførelsen.
 5. Entreprenøren sender senest følgende oplysninger til forbrugeren ved leveringen af ​​produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold skriftligt eller på en sådan måde, at den kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:
  • Besøgendeadressen for virksomhedens forretningssted, hvor forbrugeren kan gå med klager;
  • betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten eller en klar erklæring vedrørende udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten
  • Oplysningerne om garantier og eksisterende service efter køb
  • prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller digitalt indhold; i givet fald omkostningerne ved levering; og metoden til betaling, levering eller implementering af distanceaftalen;
  • kravene til annullering af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubegrænset varighed
  • hvis forbrugeren har ret til tilbagetrækning, modelformularen for tilbagetrækning.
 6. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

På producten:

 1. Forbrugeren kan opsige en aftale med hensyn til køb af et produkt i en afkølingsperiode på mindst 14 dage uden at begrunde. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men ikke forpligte ham til at angive hans (n) årsag (er).
 2. Afkølingsperioden, der er nævnt i stk. 1, starter dagen efter, at forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af forbrugeren på forhånd, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
  • hvis forbrugeren har mere end én ordre i samme ordre producten har bestilt: den dag, hvor forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjemand, har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afgive en ordre på flere producten med forskellig leveringstid afvise.
  • hvis levering af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget den sidste forsendelse eller del;
  • med aftaler om løbende levering af producten i en vis periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjepart modtog det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

 1. Forbrugeren kan opsige en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium i mindst 14 dage uden at begrunde det. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men ikke forpligte ham til at angive hans (n) årsag (er).
 2. Den i stk. 3 nævnte reflektionsperiode starter dagen efter indgåelsen af ​​aftalen.

Forlænget betænkningstid vedr producten, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium i tilfælde af manglende oplysning om fortrydelsesretten:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovmæssigt krævede oplysninger om ret til tilbagetrækning eller modelformularen til tilbagetrækning, afsluttes afkølingsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige afkølingstid, der er fastlagt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i foregående afsnit, inden for tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige afkølingsperiode, udløber afkølingsperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i reflektionsperioden

 1. Under afkølingstiden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang det er nødvendigt for at bestemme arten, karakteristika og funktion af produktet. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre i en butik.
 2. Fejl ved produktet skal meddeles af kunden via e-mail inden for 48 timer efter modtagelsen. 
 3. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet, der er resultatet af en måde at håndtere produktet på, der går ud over, hvad der er tilladt i afsnit 1.
 4. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle juridisk krævede oplysninger om tilbagetrækningsretten før eller efter aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesret for forbrugeren og omkostninger hertil

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin ret til at trække sig tilbage, skal han indberette dette til iværksætteren inden for tilbagetrækningsperioden ved hjælp af tilbagetrækningsskemaet eller på en anden entydig måde.
 2. Så snart som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter den meddelelse, der henvises til i afsnit 1, returnerer forbrugeren produktet eller henvender det til (en agent for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at samle produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder observeret returperioden, hvis han returnerer produktet, før afkølingsperioden er udløbet.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt leveret tilbehør, hvis det er rimeligt muligt i sin oprindelige tilstand og emballage, og i overensstemmelse med de iværksætteres rimelige og klare instruktioner.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved at returnere produktet og ikke iværksætteren.
 6. Hvis forbrugeren tilbagekalder, efter at han først har udtrykkeligt anmodet om, at leveringen af tjenesten eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er klar til salg, begynder i begrænset mængde eller mængde i afkølingsperioden, er forbrugeren iværksætter en skylder et beløb, der står i forhold til den del af den forpligtelse, som iværksætteren har opfyldt på tidspunktet for aflysning i forhold til fuld overholdelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren bærer ikke omkostninger til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er klar til salg i begrænset mængde eller mængde eller til forsyning med fjernvarme, hvis:
 • iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovmæssigt krævede oplysninger om fortrydelsesret, refusion af omkostninger eller modelformularen for tilbagetrækning, eller
 • forbrugeren anmodede ikke eksplicit om, at udførelsen af ​​service eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme blev startet i afkølingsperioden.

Forbrugeren bærer ikke omkostninger for fuld eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materiel transportør, hvis:

 • inden levering, har han ikke eksplicit accepteret at indlede overholdelse af aftalen inden udløbet af reflektionsperioden;
 • han har ikke erkendt, at han har mistet sin ret til at trække sig tilbage, da han gav tilladelse; eller
 • iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

Hvis forbrugeren gør brug af sin ret til at trække sig tilbage, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved anvendelse af loven.

Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at trække sig elektronisk tilbage, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter at have modtaget denne meddelelse.
 2. Iværksætteren refunderer alle betalinger, som forbrugeren har foretaget, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som iværksætteren opkræver for det returnerede produkt, straks men inden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om annulleringen. Medmindre iværksætteren tilbyder at indsamle produktet selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har sendt produktet tilbage, alt efter hvad der er tidligere.
 3. Entreprenøren bruger den samme betalingsmetode, som forbrugeren brugte til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardleverance, behøver iværksætteren ikke at betale yderligere omkostninger til den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af angreretten

Iværksætteren kan gøre følgende producten og ydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i tide før aftalens indgåelse:

 1. Producten eller tjenesteydelser, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen
 2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. En offentlig auktion er defineret som en salgsmetode, hvor: producten, tilbydes digitalt indhold og/eller tjenester af iværksætteren til forbrugeren, der personligt er til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen, under opsyn af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at productenat købe digitalt indhold og/eller tjenester;
 3. Servicekontrakter, efter fuld serviceydelse, men kun hvis:
 • forestillingen er begyndt med udtrykkeligt forudgående samtykke fra forbrugeren og
 • forbrugeren har oplyst, at han mister sin tilbagetrækningsret, når entreprenøren fuldt ud har gennemført aftalen;

Artikel 11 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, er priserne på de tilbudte produkter: producten og/eller ydelser vil ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 2. Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren: producten eller tilbyde tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Dette ansvar for udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis de skyldes lovgivning eller regler.
 4. Prisstigninger 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har indvilliget i at dette og:
  • de er resultatet af lovgivning; eller
  • forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.
 5. Den i tilbuddet af producten eller servicepriser er inklusive moms.

Artikel 12 - Opfyldelse af aftalen og yderligere garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at producten og/eller tjenester er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
 2. En yderligere garanti fra den erhvervsdrivende, hans leverandør, fabrikant eller importør begrænser aldrig de retlige rettigheder og krav, som forbrugeren kan påberåbe sig erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har overholdt sin del af aftalen.
 3. En ekstra garanti forstås som en forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der er lovligt krævet i tilfælde af, at han ikke har opfyldt sin del af aftalen. .

Artikel 13 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer fra producten og ved vurdering af ansøgninger om levering af ydelser.
 2. Leveringsstedet er adressen, som forbrugeren har meddelt iværksætteren.
 3. Under hensyntagen til hvad der er angivet om dette i artikel 4 af disse generelle vilkår, vil iværksætteren gennemføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis forsendelsen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan eller kun delvis udføres, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30 dage efter at han har bestilt ordren. I så fald har forbrugeren ret til at opsige kontrakten uden omkostninger og har ret til erstatning.
 4. Efter opløsning i overensstemmelse med foregående afsnit vil iværksætteren straks refundere det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for skade og/eller tab af producten påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

opsigelse:

 1. Forbrugeren kan indgå en aftale på ubestemt tid, og som strækker sig til almindelig levering af varer producten (inklusive el) eller ydelser, til enhver tid under hensyntagen til de aftalte afbestillingsregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan indgå en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter almindelig levering af varer producten (inklusive elektricitet) eller ydelser, til enhver tid mod udløbet af åremålet under hensyntagen til de aftalte afbestillingsregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 3. Forbrugerne kan aftalerne nævnt i de foregående afsnit:
  • annullere til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en given periode
  • i det mindste annullere på samme måde som de blev indgået af ham
  • Afbestill altid med samme opsigelsesperiode som iværksætteren har fastsat for sig selv.

udvidelse:

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til den almindelige levering af producten (herunder elektricitet) eller tjenester, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. Som en undtagelse fra det foregående afsnit kan en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af daglige, ugentlige og ugentlige aviser og magasiner, stiltiende fornyes i en bestemt varighed på højst tre måneder, hvis forbrugeren afslutter denne udvidede kontrakt mod kan opsige forlængelsen med en opsigelsesperiode på højst en måned.
 3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til den almindelige levering af producten eller tjenester, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, udbringning af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
 4. En kontrakt med begrænset varighed til regelmæssig indførelse af dagblade, nyheder og ugeblade og blade (prøve eller indledende abonnement) fortsættes ikke stiltiende og afsluttes automatisk efter prøveperioden eller introduktionsperioden.

varighed:

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren annullere aftalen når som helst efter et år med en afbestillingsperiode på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed forhindrer annullering inden udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 15 - Betaling

 1. Medmindre andet er angivet i aftalen eller yderligere betingelser, skal forbrugerens beløb betales inden for 14 dage efter indledningen af ​​refleksionsperioden eller i mangel af refleksionsperiode inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen. I tilfælde af aftale om levering af en tjeneste begynder denne periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.
 2. Ved salg producten Forbrugere kan aldrig være forpligtet til at betale mere end 50 % forud i almindelige betingelser. Såfremt der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende udførelsen af ​​den/de pågældende ordre eller ydelse(r), før den aftalte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til at indberette. Unøjagtigheder i data leveret eller specificeret betaling straks til operatøren
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i tide, er dette, efter at han er blevet underrettet af iværksætteren om forsinket betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren et tidsrum på 14 dage for fortsat at opfylde sine betalingsforpligtelser efter manglende betaling inden for denne 14-dages periode er den lovbestemte rente på det skyldige beløb og iværksætteren berettiget til at opkræve de udenretslige opkrævningsomkostninger, han pådrager sig. Disse indsamlingsomkostninger udgør højst: 15% på udestående beløb op til € 2.500, =; 10% over den efterfølgende € 2.500, = og 5% over følgende € 5.000, = med et minimum på € 40, =. Entreprenøren kan til fordel for forbrugeren afvige fra de angivne beløb og procentsatser.

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. De ondernemer beschikt løbet een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig Deze klachtenprocedure.
 2. Klager over gennemførelsen af ​​aftalen skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har fundet manglerne.
 3. Klager til Den erhvervsdrivende vil blive besvaret fra datoen for modtagelsen. Inden 14 dage Hvis en klage er en overskuelig længere behandlingstid, inden for den periode af 14 dage reagerede med en kvittering for modtagelsen og angiver, hvornår forbrugeren kan forvente. En mere detaljeret svar
 4. En klage over et produkt, service eller service for iværksætteren kan også indsendes via en klageformular på forbrugersiden på webstedet til Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) Klagen sendes derefter til den relevante iværksætter såvel som til Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Hvis klagen ikke kan løses under gensidig konsultation inden for en rimelig periode eller inden for 3 måneder efter indgivelse af klagen, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

 1. Aftaler mellem den iværksætter og forbrugeren, som disse almindelige betingelser gælder, er udelukkende underlagt nederlandsk lovgivning.
 2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren vedrørende indgåelse eller udførelse af aftaler med hensyn til varer, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter producten og ydelser, under overholdelse af nedenstående bestemmelser, kan indgives af både forbrugeren og iværksætteren til Webshop-tvistudvalget, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).
 3. En tvist vil kun blive behandlet af tvistekomitéen, hvis forbrugeren først har fremsendt sin klage til iværksætteren inden for en rimelig tid.
 4. Tvisten skal forelægges Tvistighedsnævnet skriftligt senest tre måneder efter, at tvisten er opstået.
 5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for tvistekomitéen, er iværksætteren bundet af dette valg. Hvis iværksætteren ønsker at gøre det, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt oplyse, om han ønsker at gøre det, eller om han ønsker at få tvisten behandlet af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke hører om forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at forelægge tvisten for den kompetente domstol.
 6. Tvistighedsnævnet træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i Tvistighedsudvalgets vedtægter (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistudvalgets afgørelser træffes ved hjælp af bindende rådgivning.
 7. Tvistudvalget behandler ikke en tvist eller ophører med at behandle den, hvis iværksætteren har fået moratorium, er gået konkurs eller faktisk har afbrudt sine forretningsaktiviteter, før en tvist er blevet behandlet af komitéen under høringen og en endelig beslutning er blevet påpeget.
 8. Hvis der ud over Webshop Disputes Committee et andet tvistekomité, der er anerkendt eller tilknyttet Foundation for Consumer Disputes Committee (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid), er kompetent, er Disputes Committee Stichting Webshop Keurmerk hovedsagelig ansvarlig for tvister vedrørende metoden for fjernsalg eller tjenester. foretrukket kompetent. For alle andre tvister er den anden anerkendte tvistekomité tilknyttet SGC eller Kifid.

Artikel 18 - Industrigaranti

 1. Stichting Webshop Keurmerk garanterer, at dets medlemmer overholder den bindende rådgivning fra Stichting Webshop Keurmerk Disputes Committee, medmindre medlemmet beslutter at forelægge den bindende rådgivning til domstolen til gennemgang inden for to måneder efter, at den blev sendt. Denne garanti genoplives, hvis den bindende rådgivning er blevet opretholdt efter domstolens gennemgang, og dommen, der beviser dette, er blevet endelig. Op til et beløb på € 10.000 pr. Bindende rådgivning betales dette beløb til forbrugeren af ​​Stichting Webshop Keurmerk. For beløb større end € 10.000 pr. Bindende rådgivning betales € 10.000. For det overskydende har Stichting Webshop Keurmerk en pligt til at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 2. Anvendelse af denne garanti kræver, at forbrugeren skriftligt appellerer til Stichting Webshop Keurmerk, og at han overfører sit krav mod iværksætteren til Stichting Webshop Keurmerk. Hvis kravet på iværksætteren overstiger € 10.000, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav i det omfang det overstiger beløbet på € 10.000 til Stichting Webshop Keurmerk, hvorefter denne organisation foretager betalingen i sit eget navn og omkostninger. lovligt anmode om dette for at tilfredsstille forbrugeren.

Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller afvige fra disse vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.

Garanti på tøj:

Islamitischekleding.nl er ansvarlig for fejl ved beklædning, der skyldes fabrikationsfejl såsom sømme, der rives i stykker efter 1 brug, uden bærerens skyld. Fejl, der under alle omstændigheder ikke er dækket af garantien, er:

 • Normal slitage af tøj
 • Fejl forårsaget af forkert eller intensiv brug
 • Overdreven sved
 • Misfarvning af tøj
 • Pilling tøj
 • Fejl (krympning) skyldes vask eller tørring
 • Fejl skyldes ydre påvirkninger som friktion, skarpe genstande og kemiske stoffer/midler

Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Webshop Trustmark

 1. Stichting Webshop Keurmerk ændrer ikke disse generelle vilkår og betingelser undtagen i samråd med Forbrugerforeningen.
 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser får først virkning, efter at de er blevet offentliggjort på en passende måde, med forbehold af, at gældende ændringer i løbet af et tilbudsperiode vil sejre som den mest fordelagtige bestemmelse for forbrugeren.

Adresse Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Tillæg I: Formular til tilbagetrækning

Modelformular til aflysning
(udfyld kun og returner denne formular, hvis du ønsker at annullere kontrakten)

På:

 • [navn på iværksætter]
 • [iværksætterens geografiske adresse]
 • [faxnummer iværksætter, hvis tilgængelig]
 • [iværksætterens e-mail-adresse eller elektroniske adresse]

Jeg / vi * deler / deler * hermed informerer dig om, at jeg / vi * vedrørende vores aftale

 • sælger den næste producten: [produktbetegnelse]*
 • levering af følgende digitale indhold: [angivelse af digitalt indhold] *
 • levering af følgende tjeneste: [specifikation af tjeneste] *,

tilbagekaldt / tilbagekaldt *

Bestilt den*/modtaget den*

 • [dato for bestilling af tjenester eller kvittering kl producten]
 • [Navn på forbruger (e)]
 • [Forbruger (e) adresse]
 • [Underskrift af forbruger (e)] (kun hvis denne formular indsendes på papir)

* Slet det, der ikke gælder, eller udfyld det, der gælder.