At ringe? +31-174 75 03 61 (10-15)

Returperiode på 30 dage

Sendes indenfor 1-2 dage!

Din kurv

Din kurv er tom

Generelle vilkår og betingelser Stichting Webshop Keurmerk

Disse generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen [Forbrugerforeningen] i forbindelse med Selvreguleringskoordinationsgruppen [Coördinatiegroep Self-Regulation Consultation CZ] under Det Socioøkonomiske Råd [Social-Ecomische Raad] og træder i kraft den 1. juni 2014

Indholdsfortegnelse

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 -
Iværksætterne identitet
Artikel 3 - Anvendelse
Artikel 4 - Tilbudet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 -
Forbrugerens forpligtelser i refleksionsperioden
Artikel 8 - Exercising af Forbrugerens fortrydelsesret og omkostningerne
Artikel 9 -
Iværksætterforpligtelse ved fortrydelse
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Overholdelse og yderligere garanti
Artikel 13 - Levering og udførelse
Artikel 14 - Løbende præstationskontrakt: varighed, opsigelse og forlængelse Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Supplerende eller varierende bestemmelser
Artikel 19 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Webshop Keurmerk

artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser skal følgende udtryk have følgende betydninger:

 1. Tillægsaftale: en aftale, hvori Forbrugeren erhverver

  products, digitalt indhold og/eller tjenester med hensyn til en fjernaftale, og disse varer, digitale indhold og/eller tjenester leveres af Iværksætteren eller en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og Iværksætteren;

 2. Refleksionsperiode: den periode, hvori Forbrugeren kan bruge sin fortrydelsesret;

 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans/hendes kommercielle, handelsmæssige, håndværksmæssige eller professionelle aktiviteter;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;

 6. Løbende resultatkontrakt: en kontrakt om levering af varer,

  tjenester og/eller digitalt indhold i en given periode;

 7. Bæredygtig databærer: enhver måde, inklusive e-mail, der tillader

  Forbrugeren eller Iværksætteren at opbevare oplysninger rettet til ham/hende personligt på en sådan måde, at fremtidig høring og brug er mulig i en periode, der matcher det formål, oplysningerne er bestemt til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

 8. Fortrydelsesret: det Forbrugere mulighed for ikke at fortsætte med fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

 9. Entrepreneur: the natural of legal person who is a member of Stichting Webshop Keurmerk and who provides products, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

2

10. Afstandskontrakter: a contract concluded by the Entrepreneur and the Consumer within the scope of an organised system for distance selling products, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der gøres eksklusiv eller yderligere brug af en eller flere teknologier til fjernkommunikation indtil indgåelse af kontrakten;

11. Standardformular til fortrydelse: den europæiske standardformular for fortrydelsesret inkluderet i bilag 1;

12. Teknologi til fjernkommunikation: et middel, der skal bruges til at indgå en aftale, uden at Forbrugeren og Iværksætteren er sammen samme sted på samme tid.

artikel 2 - Iværksætteren's identitet

Islamitischekleding.nl
's Gravenzandseweg 41
2291PE Wateringen
Tlf.: 0174 - 75 03 61 (man-fre fra kl. 10
- 15) klantenservice@islamitischekleding.nl; Handelskammernummer: 27306736 Haaglanden momsregistreringsnummer: NL001971226B48

If Entreprenørens aktivitet er underlagt en relevant licensordning: oplysninger om tilsynsmyndigheden;

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

 • -  den faglige sammenslutning eller faglige organisation, som han er en

  medlem;

 • -  titlen på sit erhverv, stedet i EU eller i det europæiske økonomiske

  Område, hvor det er tildelt;

 • -  en henvisning til de faglige regler, der er gældende i

  Holland og information om, hvor og hvordan disse regler for professionel praksis kan tilgås.

  artikel 3 - Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået af iværksætteren og forbrugeren.

 2. Inden indgåelse af en fjernsalgsaftale skal Iværksætteren stille teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed gratis og hurtigst muligt. Hvis dette med rimelighed er umuligt, skal iværksætteren angive, på hvilken måde de generelle vilkår og betingelser kan efterses, og at de vil blive tilsendt gratis, hvis det anmodes herom, inden fjernkontrakten indgås.

 3. Såfremt fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser, i afvigelse fra det foregående afsnit og inden aftalen om fjernsalg indgås, også udleveres til forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren nemt kan opbevare den på en langtidsdatabærer. Hvis dette med rimelighed er umuligt, vil det blive specificeret, hvor de Generelle Vilkår og Betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt til på Forbrugerens anmodning gratis, enten via elektroniske midler eller på anden måde, inden aftalen om fjernsalg indgås;

 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicebetingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit anvendelse i overensstemmelse hermed, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser kan Forbrugeren altid klage til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham/hende.

3

artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed, eller hvis visse betingelser gør sig gældende, skal det udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af products, digitalt indhold og/eller udbudte tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til at gøre det muligt for forbrugeren at vurdere products, eller tjenester og/eller digitalt indhold tilstrækkeligt. Hvis entreprenøren gør brug af billeder, er de sandfærdige billeder af products og/eller leverede tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke Iværksætteren.

 3. Alle tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for Forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet.

artikel 5 - Kontrakten

 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, bliver kontrakten gyldig, når Forbrugeren har accepteret tilbuddet og opfyldt de fastsatte betingelser.

 2. Hvis Forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal Iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​at have accepteret tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​nævnte accept ikke er bekræftet, kan Forbrugeren ophæve kontrakten.

 3. Hvis kontrakten indgås elektronisk, vil Iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for den elektroniske dataoverførsel og sikre et sikkert webmiljø. Hvis Forbrugeren kan betale elektronisk, skal Iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

 4. Iværksætteren kan inden for lovens grænser indhente oplysninger vedr Forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle fakta og faktorer, der er relevante for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af resultaterne af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå kontrakten, er han lovligt berettiget til at afslå en ordre eller anmodning, der er begrundet, eller til at knytte særlige vilkår til gennemførelsen.

 5. Inden produktet leveres, skal Iværksætteren sende følgende information sammen med produktet, ydelsen eller det digitale indhold skriftligt eller på en sådan måde, at Forbrugeren kan opbevare det på en tilgængelig måde på en langsigtet databærer:

  a. besøgsadressen på iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan komme i kontakt med eventuelle klager;
  b. betingelserne for og den måde, hvorpå Forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller i givet fald klare oplysninger om, at han er fritaget for fortrydelsesretten

  c. de oplysninger, der svarer til eksisterende eftersalgsservice og garantier
  d. Prisen inklusive alle skatter af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold, hvor det er relevant, leveringsomkostninger og betalingsform, levering eller gennemførelse af fjernsalgskontrakten.

  e. kravene til annullering af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller på ubestemt tid.
  f. Standardformularen for tilbagekaldelse, hvis forbrugeren har ret til at trække sig tilbage.

 6. I tilfælde af en løbende ydelseskontrakt gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

artikel 6 - Fortrydelsesret

I tilfælde af products:

1. Forbrugeren kan frasige sig en købsaftale for et produkt uden begrundelse i en betænkningstid på mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge Forbrugeren om årsagen til tilbagetrækningen, men kan ikke tvinge ham til at angive sin(e) årsag(er).

4

2. Den i stk. 1 nævnte betænkningstid begynder den dag, hvor produktet modtages af Forbrugeren eller af en af ​​denne på forhånd udpeget tredjemand, som ikke er transportør, eller

 1. hvis forbrugeren har bestilt flere products i samme rækkefølge: dagen på

  som Forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjepart har modtaget det sidste produkt. Entreprenøren kan afvise en ordre på flere products med forskellige leveringsdatoer, forudsat at han tydeligt informerer forbrugeren forud for bestillingsprocessen.

 2. såfremt leveringen af ​​et produkt består af flere partier eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjepart modtog det sidste parti eller den sidste del.

 3. ved aftale om regelmæssig levering af products i en given periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjepart modtog det første produkt.

I tilfælde af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en fysisk luftfartsselskab:

 1. Forbrugeren kan uden begrundelse opsige en aftale om ydelser eller en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på fysisk transportør i mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge Forbrugeren om årsagen til tilbagetrækningen, men kan ikke tvinge ham til at angive sin(e) årsag(er).

 2. Den betænkningstid, der er nævnt i artikel 3, begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget betænkningstid vedr products, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret på en fysisk transportør, hvis der ikke gives oplysninger om fortrydelsesretten:

 1. Hvis Iværksætteren ikke har givet Forbrugeren det lovpligtige

  oplysninger om fortrydelsesretten eller ikke har leveret standardformularen til fortrydelsesret, udløber refleksionsperioden XNUMX måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid i overensstemmelse med betænkningstiden fastsat i de foregående underpunkter i denne artikel.

 2. Hvis Iværksætteren har givet Forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i den foregående artikel, inden for 14 måneder efter startdagen for den oprindelige betænkningstid, udløber refleksionsperioden XNUMX dage efter den dag, hvor Forbrugeren modtog oplysningerne.

artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser dringer betænkningstid

 1. I denne periode skal Forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Forbrugeren må kun udpakke eller anvende produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og virkning. Udgangspunktet er, at Forbrugeren kun må håndtere og besigtige varen på den måde, man må håndtere en vare i en butik.

 2. Forbrugeren hæfter kun for varens værdifald, der er forårsaget af håndteringen af ​​produktet, som er gået længere end tilladt i stk.

 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for varens værdifald, såfremt Iværksætteren ikke har givet ham alle juridiske oplysninger om fortrydelsesretten inden aftalens indgåelse.

artikel 8 - Træner Forbrugerens ret tilbagetrækning og omkostningerne

 1. Såfremt Forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han inden for betænkningstiden entydigt underrette iværksætteren med standardformularen til fortrydelsesret.

 2. Forbrugeren skal returnere produktet eller levere det til (den autoriserede repræsentant for) iværksætteren hurtigst muligt, men inden for 14 dage

5

tæller fra dagen efter den i stk. 1 nævnte underretning. Dette skal ikke ske, hvis iværksætteren tilbød selv at afhente produktet. Forbrugeren overholdt under alle omstændigheder fristen for returnering af produktet, hvis produktet returneres inden udløbet af betænkningstiden.

 1. Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør og hvis det er rimeligt muligt i original stand og emballage og i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner givet af iværksætteren.

 2. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler Forbrugeren.

 3. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis Iværksætteren ikke har anmeldt, at Forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller Iværksætteren har gjort opmærksom på, at han selv vil afholde omkostningerne, skal Forbrugeren ikke betale omkostningerne ved returnering af varen.

 4. Såfremt Forbrugeren trækker sig tilbage efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af ​​en ydelse eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort salgsklargjort, ikke påbegyndes i begrænset mængde eller givet mængde i betænkningstiden, skal Forbrugeren betale entreprenøren et beløb, der svarer til den del af forpligtelsen, der allerede er opfyldt på tilbagetrækningstidspunktet, sammenlignet med forpligtelsens fulde overholdelse.

 5. Forbrugeren afholder ikke omkostningerne til at udføre ydelser til levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er gjort salgsklargjort i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis

a. Entreprenøren har ikke givet Forbrugeren det lovpligtige

8.

påkrævede oplysninger om fortrydelsesretten, kompensationen vedr

omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller standardformularen for fortrydelse, eller
b. hvis Forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand og elektricitet eller fjernvarme

påbegyndes i refleksionsperioden.
Forbrugeren afholder ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke er lagret på en fysisk transportør, hvis

 1. han ikke forud for leveringen udtrykkeligt har givet samtykke til at påbegynde opfyldelse af aftalen inden udløbet af betænkningstiden;

 2. han erkendte ikke at miste sin fortrydelsesret, da han gav

  samtykke; eller

 3. indgangenpreneur undlod at bekræfte forbrugerens udsagn.

9. Såfremt Forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, ophører alle yderligere aftaler i kraft af loven.

artikel 9 – Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

 1. Hvis Iværksætteren gør meddelelsen om fortrydelsesret mulig elektronisk, skal han straks sende en returkvittering.

 2. Iværksætteren skal tilbagebetale alle betalinger foretaget af Forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som Forbrugeren måtte opkræve for det returnerede produkt, hurtigst muligt, men inden for 14 dage efter den dag, hvor Forbrugeren har meddelt ham fortrydelsen. Medmindre Iværksætteren tilbyder at afhente varen selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget varen, eller indtil Forbrugeren har bevist, at han har returneret varen, alt efter hvad der indtræffer først.

 3. Iværksætteren skal gøre brug af det samme betalingsmiddel, som Forbrugeren benyttede, medmindre Forbrugeren giver sit samtykke til en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for Forbrugeren.

 4. Hvis Forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmåde i stedet for den billigste standardlevering, skal Iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

6

Iværksætteren kan udelukke følgende products og ydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis Iværksætteren har meddelt dette tydeligt ved afgivelsen af ​​tilbuddet eller i hvert fald i god tid inden aftalens indgåelse:

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13.

Products eller tjenesteydelser med en pris, der er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;
Aftaler, der indgås under en offentlig auktion. En offentlig auktion er defineret som en salgsmetode, hvorved iværksætteren tilbyder products, digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugeren, der personligt er til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionsholder, og hvorved den valgte budgiver er forpligtet til at købe products, det digitale indhold og/eller tjenesterne.

Serviceaftaler, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis

 1. præstationen startede med Forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og

 2. Forbrugeren oplyste, at han vil miste sin fortrydelsesret snarest

  Entreprenøren har fuldt ud opfyldt aftalen.

Tjenesteaftaler for at stille bolig til rådighed, når en vis implementeringsperiode er tilvejebragt, og andet end til boligformål, varetransport, biludlejning og catering;
Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, når en bestemt dato eller periode for udførelsen er aftalt i aftalen;
Products manufactured in accordance with the Consumer’s specifications som ikke er præfabrikerede og som er produceret på basis af en Forbrugerens individuelle valg eller beslutning eller som er beregnet til en bestemt person;
Letfordærvelige products or products med begrænset holdbarhed.
Forseglet products som af sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt;
Products som for deres natur er irreversibelt blandet med andre products; Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt ved aftalens indgåelse, men hvoraf levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis reelle værdi afhænger af udsving i markedet, som iværksætteren ikke kan påvirke.
Forseglede lyd- og videooptagelser og computerprogrammer, hvis forsegling blev brudt efter levering;
Aviser, tidsskrifter eller blade, med undtagelse af abonnementer på dem;
Levering af digitalt indhold andet end på en fysisk transportør, men kun hvis:

 1. forestillingen var startede med forbrugerens eksplicitte forudgående

  samtykke;

 2. Forbrugeren oplyste, at han vil miste sin fortrydelsesret ved at gøre

  så.

Artikel 11 - Prisen

 1. Priserne på products og/eller leverede ydelser skal ikke hæves i den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, med forbehold for prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

 2. I modsætning til det foregående afsnit kan Iværksætteren tilbyde products eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, der ligger uden for Iværksætter kontrol, til variable priser. Tilbuddet vil angive mulighed for udsving samt at eventuelle angivne priser er målpriser.

 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis de er resultatet af ny lovgivning.

 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget det og

a. de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller

7

b. Forbrugeren har beføjelse til at hæve aftalen inden den dag, hvor prisstigningen begynder.

5. Alle priser angivet i bestemmelsen af products eller tjenester er inklusive moms.

artikel 12 - Udførelse af en aftale og ekstra garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at products og/eller tjenester er i overensstemmelse med kontrakten, med de specifikationer, der er anført i tilbuddet, med rimelige krav til anvendelighed og/eller pålidelighed og med de eksisterende lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser på den dag, kontrakten blev indgået. Hvis det er aftalt, garanterer Iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

 2. En ekstra garanti, der tilbydes af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør, skal aldrig påvirke de rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren om en fiasko i opfyldelsen af ​​Entreprenørens forpligtelser, hvis Iværksætteren har svigtet opfyldelsen af ​​sin del af aftalen.

 3. Ved "ekstra garanti" forstås hver forpligtelse af Iværksætteren, dennes Leverandør, Importør eller Producent, i hvem han overdrager visse rettigheder eller krav til Forbrugeren, der går længere end han er lovligt påkrævet i tilfælde af, at han ikke overholder sin del af aftalen.

artikel 13 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren skal udvise den bedst mulige omhu ved bestilling af ordrer og udførelse af produktordrer og ved vurdering af anmodninger om levering af ydelser.

 2. Leveringsstedet er på den adresse, som Forbrugeren har opgivet til Iværksætteren.

 3. Iværksætteren skal under overholdelse af bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser udføre accepterede ordrer med bekvem hastighed, men mindst inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun kan udføres delvist, skal Forbrugeren informeres herom senest en måned efter bestilling. I sådanne tilfælde er Forbrugeren berettiget til gratis og med ret til eventuel kompensation at fortryde aftalen.

 4. Efter afvisning i overensstemmelse med det foregående afsnit skal Iværksætteren returnere den betaling, som Forbrugeren har foretaget, omgående, men mindst inden for 30 dage efter afvisningen.

 5. Risikoen for tab og/eller beskadigelse af products afholdes af Entreprenøren indtil leveringstidspunktet til Forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt Forbrugeren, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

artikel 14 - Løbende præstationsaftaler: varighed, opsigelse og fornyelse
Opsigelse

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for

  på ubestemt tid og som strækker sig til den almindelige levering af products (inklusive elektricitet) eller tjenesteydelser, under overholdelse af opsigelsesreglerne og med forbehold for højst en måneds varsel.

 2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som strækker sig til regelmæssig levering af products (inklusive elektricitet) eller tjenester ved udgangen af ​​den specifikke periode, med behørig overholdelse af opsigelsesreglerne og med højst en måneds varsel.

 3. Forbrugeren kan annullere de i de foregående afsnit nævnte aftaler:

- til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en given periode;

8

 • - i det mindste på samme måde som de blev afsluttet af ham;

 • - til enhver tid med samme varsel, som Iværksætteren har fastsat

  selv.

  Extension

 1. En aftale indgået for en bestemt periode, der strækker sig til den almindelige levering af products (inklusive elektricitet) eller tjenester må ikke automatisk forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

 2. Uanset det foregående stykke kan en aftale for en bestemt periode, der strækker sig til regelmæssig levering af dagblade, aviser, ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis Forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale over for forlængelsens ophør med et varsel på højst en måned.

 3. En aftale indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til den almindelige levering af products eller tjenester kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis Forbrugeren til enhver tid kan opsige det med en måneds varsel. Opsigelsen er højst tre måneder i vase kontrakten drejer sig om en levering af dagblade, aviser og ugeblade og magasiner, der forekommer regelmæssigt men mindre end en gang om måneden.

 4. En aftale med begrænset varighed af regelmæssig levering af prøvedagblade, aviser, ugeblade og magasiner (prøve- eller introabonnement) fornyes ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed

8. Hvis en kontrakts varighed er mere end et år, kan Forbrugeren til enhver tid opsige kontrakten efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelsen inden udløbet af den aftalte periode. .

artikel 15 - Betaling

 1. Medmindre andet er fastsat i aftalen eller i tillægsbetingelserne, skal de beløb, der skal betales af Forbrugeren, afregnes senest 14 dage efter betænkningstid, eller hvis der ikke er betænkningstid inden 14 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en aftale om levering af en ydelse begynder denne frist den dag, hvor Forbrugeren har modtaget bekræftelsen på aftalen.

 2. Ved salg products til Forbrugere er det ikke tilladt at forhandle en forudbetaling på mere end 50 % i de Generelle Betingelser. Hvis der er aftalt forudbetaling, kan Forbrugeren ikke gøre nogen ret gældende vedrørende udførelsen af ​​den pågældende ordre eller den eller de pågældende ydelser, før den aftalte forudbetaling er foretaget.

 3. Forbrugeren har pligt til straks at informere Iværksætteren om mulige unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller specificeret.

 4. Såfremt Forbrugeren ikke rettidigt har overholdt sin(e) betalingsforpligtelse, og Iværksætteren har gjort ham opmærksom på, at betalingen var forsinket og givet Forbrugeren en frist på 14 dage til at overholde betalingsforpligtelserne, skal Forbrugeren betale de lovbestemte renter af det skyldige beløb, og Iværksætteren er berettiget til at pålægge Forbrugeren eventuelle udenretslige inkassoomkostninger. Disse udenretslige inkassoomkostninger udgør ikke mere end 15 % for udestående beløb op til €2,500, 10% for de følgende €2,500 og 5% forum følgende € 5000, med et minimum på € 40. The Entreprenør kan fravige ovennævnte beløb og procentsatser til fordel for Forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

1. Iværksætteren har en velinformeret klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

9

2. Klager over aftalens udførelse skal indgives fuldt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

4. En klage over et produkt, en tjeneste eller en ydelse fra iværksætteren kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på Stichting Webshop Keurmerks hjemmeside (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht) /) Klagen vil derefter blive sendt både til den relevante iværksætter og til Stichting Webshop Keurmerk.

5. Webshop Keurmerk vil ikke behandle en tvist eller indstille håndteringen, hvis iværksætteren har fået betalingsstandsning, den er erklæret konkurs eller faktisk har afsluttet sin forretningsvirksomhed eller webshoppen er blevet suspenderet eller annulleret af Webshop Keurmerk.

6. En tvist vil kun blive behandlet af Webshop Keurmerk, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid.
7. Senest XNUMX måneder efter, at tvisten er opstået, skal tvisten indgives skriftligt til Webshop Keurmerk.

8. Det er også muligt at registrere klager via den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 17 - Tvister

1. Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for. Også selvom forbrugeren bor i udlandet.
2. Wienersalgskonventionen gælder ikke.

Artikel 18 - Yderligere eller andre bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller afvigelser fra disse vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en varig måde. medium.

Artikel 19 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk
1. Når Stichting Webshop Keurmerk foretager en ændring, informerer vi iværksætteren gennem nyhedsbrevet og placerer de nyeste betingelser på vores hjemmeside (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)

2. Ændringer til disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende måde, under forudsætning af, at i tilfælde af gældende ændringer i tilbudsperioden vil den for forbrugeren gunstigste bestemmelse have forrang.

Adresse Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

10

Bilag I: Standardformular til fortrydelse

Standardformular til tilbagetrækning

(Udfyld denne formular og returner den kun, når du ønsker at fortryde aftalen)

 • - Til: [Iværksætter navn] [Iværksætter geografisk adresse]

  [Iværksættere faxnummer, hvis tilgængeligt] [Iværksætter e-mailadresse eller elektronisk adresse]

 • - Jeg/vi meddeler hermed, at jeg/vi ønsker at ophæve vores aftale om salg af nedenstående products: [specifikation af produktet]*
  leveringen af ​​følgende digitale indhold [specifikation af det digitale indhold]*

  udførelsen af ​​følgende tjeneste [specifikation af tjenesten]*

 • - Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesterne eller modtagelse products]*

 • - [Forbrugerens navn]

 • - [Forbrugere aadresse]

 • - [Forbrugerens underskrift] (kun når denne formular indsendes på papir)

  *) Slet og/eller udfyld, hvor det er relevant.