Privacy

Generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

These General Terms and Conditions of Stichting Webshop Keurmerk were drafted in consultation with the Forbrugerforeningen [Forbrugerforening] inden for rammerne af den socioøkonomiske råds selvreguleringskoordinationsgruppe og træder i kraft den 1. juni 2014

INDHOLD

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 -
The Entrepreneur’s identitet
Artikel 3 - Anvendelse
Artikel 4 - Tilbudet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 -
Forbrugerens forpligtelser i refleksionsperioden
Artikel 8 - Eksercising forbrugerens right of withdrawal and the costs
Artikel 9 -
Entrepreneur’s obligation in case of withdrawal
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Article 12 - Compliance and extra guaranty
Artikel 13 - Levering og udførelse
Artikel 14 - Løbende præstationskontrakt: varighed, opsigelse og forlængelse Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Yderligere eller forskellige bestemmelser
Artikel 19 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Webshop Keurmerk

artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser skal følgende udtryk have følgende betydninger:

 1. Yderligere aftale: en aftale, hvor forbrugeren erhverver

  produkter, digitalt indhold og / eller tjenester med hensyn til en fjernaftale, og disse varer, digitalt indhold og / eller tjenester leveres af iværksætteren eller en tredjepart på basis af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;

 2. Refleksionsperiode: den periode, hvor forbrugeren kan bruge sin fortrydelsesret;

 3. Forbruger: the natural person who does not act for purposes related to his/her commercial, trade, craft or professional activities;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form

 6. Continuing performance contract: en kontrakt, der tjener til levering af varer

  tjenester og / eller digitalt indhold i en given periode

 7. Bæredygtig databærer: any means, including email, that allow the

  Consumer or the Entrepreneur to store information directed to him/her personally in such a manner that makes future consultation and use possible during a period that matches the purpose for which the information is destined and which makes unaltered reproduction of the stored information possible.

 8. Fortrydelsesret: det Forbrugerens mulighed for ikke at fortsætte med afstandsaftalen inden afkølingsperioden

 9. Entrepreneur: den fysiske juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk, og som leverer produkter, (adgang til) digitalt indhold og / eller tjenester til forbrugere på afstand;

2

10. Fjernkontrakt: en kontrakt indgået af iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalgsprodukter, digitalt indhold og / eller tjenester, hvorved eksklusiv eller yderligere anvendelse gøres af en eller flere teknologier til fjernsalgskommunikation indtil afslutningen af kontrakt;

11. Standardformular til tilbagetrækning: den europæiske standardformular for tilbagetrækning, der er inkluderet i tillæg 1

12. Teknologi til fjernkommunikation: a means to be used for concluding an agreement without the Consumer and the Entrepreneur being together in the same place at the same time.

artikel 2 - Iværksætterenidentitet

Islamicclothing.nl
's Gravenzandseweg 41
2291PE Wateringen
Tlf .: 0174 - 75 03 61 (man-fre fra kl. 10)
- 15 timer) klantenservice@islamitischekleding.nl; Handelskammernummer: 27306736 Haaglanden Moms-identifikationsnummer: NL001971226B48

If the Entrepreneur’s activity is subject to a relevant licensing regime: oplysninger om tilsynsmyndigheden

Hvis iværksætteren udøver et reguleret erhverv:

 • -  the professional association or professional organisation of which he is a

  member;

 • -  titlen på hans erhverv, stedet i EU eller i det europæiske økonomiske

  Område, hvor det tildeles

 • -  en henvisning til de regler for erhvervsmæssig praksis, der finder anvendelse i

  Holland og information om, hvor og hvordan disse regler for professionel praksis kan fås.

  artikel 3 - Anvendelsesområde

 1. These General Terms and Conditions apply to any offer from the Entrepreneur and to any distance contract concluded by the Entrepreneur and the Consumer.

 2. Inden en kontrakt indgås, skal iværksætteren stille teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed gratis og hurtigst muligt. Hvis dette med rimelighed er umuligt, skal iværksætteren angive, på hvilken måde de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres, og at de vil blive sendt gratis, hvis det ønskes, inden den fjerne kontrakt indgås.

 3. If the distance contract is concluded electronically, the text of these General Terms and Conditions, in deviation from the previous section and before the distance contract is concluded, may also be supplied to the Consumer electronically in such a way that the Consumer can easily store it on a long- term data carrier. If this is reasonably impossible, it will be specified where the General Terms and Conditions can be viewed electronically and that they will be sent to at the Consumer ́s request free of charge, either via electronic means or otherwise, before concluding the distance contract;

 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit anvendelse i overensstemmelse hermed, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser kan forbrugeren altid appellere til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham / hende.

3

artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed, eller hvis visse betingelser gælder, skal det udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

 2. The offer contains a full and accurate description of the products, digital content and/or services offered. The description is suitably detailed to enable the Consumer to assess the products, or services and/or digital content adequately. If the Entrepreneur makes use of pictures, they are truthful images of the products and/or services provided. Obvious errors or mistakes in the offer do not bind the Entrepreneur.

 3. Alle tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet.

artikel 5 - Kontrakten

 1. Subject to the provisions in paragraph 4, the contract becomes valid when the Consumer has accepted the offer and fulfilled the terms and conditions set.

 2. Hvis Forbrugeren accepterede tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​at have accepteret tilbuddet via elektroniske midler. Så længe modtagelsen af ​​nævnte accept ikke er bekræftet, kan forbrugeren afvise kontrakten.

 3. If the contract is concluded electronically, the Entrepreneur will take appropriate technical and organisational security measures for the electronic data transfer and ensure a safe web environment. If the Consumer can pay electronically, the Entrepreneur shall observe appropriate security measures.

 4. The Entrepreneur may, within the limits of the law, gather information about Consumer’s ability to fulfil his betalingsforpligtelser og alle fakta og faktorer, der er relevante for ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis iværksætteren på baggrund af resultaterne af denne undersøgelse har sunde grunde til ikke at indgå kontrakten, er han juridisk berettiget til at afvise en ordre eller anmodning, der understøttes af grunde, eller til at vedhæfte særlige vilkår til gennemførelsen.

 5. Before delivering the product, the Entrepreneur shall send the following information along with the product, the service or the digital content in writing or in such manner that the Consumer can store it in an accessible manner on a long-term data carrier:

  a. Besøgsadressen til iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan komme i kontakt med eventuelle klager
  b. betingelserne for og den måde, hvorpå Forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller i givet fald klare oplysninger om, at han er fritaget for fortrydelsesretten

  c. de oplysninger, der svarer til eksisterende eftersalgsservice og garantier
  d. Prisen inklusive alle skatter af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold, hvor det er relevant, leveringsomkostninger og betalingsform, levering eller gennemførelse af fjernsalgskontrakten.

  e. kravene til annullering af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller på ubestemt tid.
  f. Standardformularen for tilbagekaldelse, hvis forbrugeren har ret til at trække sig tilbage.

 6. In case of a continuing performance contract, the stipulation in the previous paragraph only applies to the first delivery.

artikel 6 - Fortrydelsesret

I tilfælde af produkter:

1. The Consumer can repudiate a purchase contract for a product without giving reasons for a period of reflection of at least 14 days. The Entrepreneur may ask the Consumer about the reason for the withdrawal but cannot force him to state his reason(s).

4

2. The reflection period referred to in sub-clause 1 starts on the day the product is received by the Consumer or by a third party appointed by him in advance and who is not the carrier, or

 1. if the Consumer ordered several products in the same order: the day on

  som Forbrugeren eller en tredjepart udpeget af ham modtog det sidste produkt. Iværksætteren kan afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringsdatoer, forudsat at han tydeligt informerer forbrugeren inden ordreprocessen.

 2. i tilfælde af levering af et produkt består af flere batcher eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​ham udpeget tredjepart modtog den sidste batch eller den sidste del.

 3. i tilfælde af en aftale om regelmæssig levering af produkter i en given periode: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af ham modtog det første produkt.

I tilfælde af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en fysisk luftfartsselskab:

 1. Forbrugeren kan opsige en aftale om tjenester eller en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på en fysisk operatør uden at give grunde i mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækningen, men kan ikke tvinge ham til at angive sin grund (er).

 2. The reflection period referred to in Article 3 starts on the day following the conclusion of the agreement.

Forlænget refleksionsperiode for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret til en fysisk luftfartsselskab, hvis der ikke gives oplysninger om tilbagetrækningsretten:

 1. If the Entrepreneur has not provided the Consumer with the legally required

  oplysninger om fortrydelsesretten eller ikke har givet standardformularen til fortrydelse, overvejelsesperioden udløber tolv måneder efter afslutningen af ​​den oprindelige refleksionsperiode i overensstemmelse med refleksionsperioden fastlagt i de tidligere underklausuler i denne artikel.

 2. If the Entrepreneur provided the Consumer with the information referred to in the previous article within twelve months after the starting day of the original period of reflection, the period of reflection expires 14 day after the day on which the Consumer received the information.

artikel 7 – Consumer’s obligations dunder refleksionstidspunktet

 1. I denne periode skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Forbrugeren må kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og effekt. Det vejledende princip er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet på den måde, som man har lov til at håndtere et produkt i en butik.

 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for det fald i værdien af ​​produktet, der skyldes den måde, hvorpå produktet håndteres, der gik længere end tilladt i underafsnit 1.

 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for faldet i produktets værdi, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle juridiske oplysninger om fortrydelsesretten inden indgåelse af aftalen.

artikel 8 - Træner Consumer’s right of withdrawal and the costs

 1. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han entydigt underrette iværksætteren om standardformularen til fortrydelse inden refleksionsperioden.

 2. The Consumer shall return the product or deliver it to (the authorized representative of) the Entrepreneur as soon as possible but within 14 days

5

optælling fra dagen efter den underretning, der er nævnt i underpunkt 1. Dette behøver ikke gøres, hvis iværksætteren tilbød at afhente produktet selv. Forbrugeren observerede under alle omstændigheder perioden for returnering af produktet, hvis produktet returneres inden udløbet af refleksionsperioden.

 1. Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør og hvis det er rimeligt muligt i original tilstand og emballage og i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.

 2. Forbrugeren påhviler risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten.

 3. The Consumer shall bear the direct costs of returning the product. If the Entrepreneur has not reported that the Consumer has to bear these costs or if the Entrepreneur pointed out that he will bear the costs himself, the Consumer need not pay the cost of returning the product.

 4. If the Consumer withdraws after having first explicitly requested that the performance of a service or the supply of gas, water or electricity having not been made ready for sale not be started in a limited volume or given quantity during the period of reflection, the Consumer shall pay the Entrepreneur an amount that is equal to the part of the obligation already performed at the timeofwithdrawalascomparedwiththefullcomplianceofthe obligation.

 5. The Consumer does not bear the costs for performing services for the supply of water, gas or electricity that had not been made ready for sale in a limited volume or quantity, or for the supply of district heating if

a. Iværksætteren har ikke givet forbrugeren lovmæssigt

8.

required information about the right of withdrawal, the compensation of

omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning eller standardformularen til fortrydelse, eller
b. if the Consumer has not explicitly requested that the performance of the service or the supply of gas, water and electricity or district heating

startes i refleksionsperioden.
Forbrugeren afholder ikke nogen omkostninger for fuld eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke er gemt på en fysisk operatør, hvis

 1. før leveringen har han ikke udtrykkeligt givet sit samtykke til at starte opfyldelsen af ​​aftalen inden afslutningen af ​​refleksionsperioden;

 2. han erkendte ikke at miste sin fortrydelsesret, da han gav

  samtykke; eller

 3. indgangenpreneur failed to confirm the Consumer’s statement.

9. Hvis Forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, ophører alle yderligere aftaler ved lov.

artikel 9 – Entrepreneur’s obligations in case of withdrawal

 1. Hvis iværksætteren muliggør meddelelsen om tilbagetrækning elektronisk, skal han straks sende en kvittering for retur.

 2. Iværksætteren skal tilbagebetale alle betalinger foretaget af Forbrugeren, inklusive leveringsomkostninger, som Forbrugeren måtte opkræve for det returnerede produkt, så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage efter den dag, hvor Forbrugeren meddelte ham om tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at indsamle produktet selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren har bevist, at han returnerede produktet, alt efter hvad der sker først.

 3. The Entrepreneur shall make use of the same means of payment that the Consumer used, unless the Consumer consents to another method. The reimbursement is free of charge for the Consumer.

 4. Hvis forbrugeren valgte en dyrere leveringsmetode i stedet for den billigste standardlevering, behøver iværksætteren ikke at godtgøre meromkostningerne til den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

6

Entreprenøren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesret, men kun hvis iværksætteren meddelte dette klart, når han afgav tilbudet eller i hvert fald i god tid inden indgåelsen af ​​aftalen:

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13.

Products or services with a price that is subject to fluctuations in the financial market on which the Entrepreneur has no influence and which may occur within the period of withdrawal;
Agreements that are concluded during a public auction. A public auction is defined as a selling method whereby the Entrepreneur offers products, digital content and/or services to the Consumer who is personally present or has the possibility to be personally present at the auction under the direction of an auctioneer and whereby the successful bidder is obliged to purchase the products, the digital content and/or the services.

Tjenesteaftaler efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis

 1. præstationen started with the Consumer’s explicit prior consent; and

 2. Forbrugeren erklærede, at han mister sin fortrydelsesret så snart

  Iværksætteren har fuldt ud udført aftalen.

Services agreements for making accommodation available when a certain period of implementation is provided and other than for residential purposes, goods transports, car rental services and catering;
Agreements related to leisure activities when a certain date or period of performance is arranged in the agreement;
Products manufactured in accordance with the Consumer’s specifications which are not prefabricated and which are produced on the basis of a Consumer’s individual choice or decision or which are intended for a specific person;
Perishable products or products with a limited durability.
Forseglede produkter, der af sundhedsmæssige eller hygiejniske grunde ikke er egnede til returnering, og hvor forseglingen blev brudt
Produkter, der af deres art blandes irreversibelt med andre produkter; Alkoholholdige drikke, hvis pris er aftalt ved aftalens indgåelse, men hvor levering kun kan finde sted efter 30 dage, og hvis reelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke kan påvirke.
Forseglede lyd- og videooptagelser og computerprogrammer, hvor forseglingerne blev brudt efter levering
Newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscriptions to them;
Levering af digitalt indhold andet end på en fysisk operatør, men kun hvis:

 1. forestillingen var startede med forbrugerens eksplicit forudgående

  samtykke;

 2. the Consumer stated that he will lose his right of withdrawal by doing

  så.

Artikel 11 - Prisen

 1. The prices of the products and/or services provided shall not be raised during the validity period given in the offer, subject to changes in price due to changes in VAT rates.

 2. Contrary to the previous paragraph, the Entrepreneur may offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market that are beyond the Iværksætter kontrol til variable priser. Tilbuddet angiver muligheden for at blive udsat for udsving og det faktum, at de angivne priser er målpriser.

 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis de er resultatet af ny lovgivning.

 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og

a. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller

7

b. the Consumer has the authority to cancel the contract before the day on which the price increase starts.

5. Alle priser angivet i levering af produkter eller tjenester er inklusive moms.

artikel 12 - Performance of an agreement and extra Guarantee

 1. The Entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the contract, with the specifications listed in the offer, with reasonable requirements of usability and/or reliability and with the existing statutory provisions and/or government regulations on the day the contract was concluded. If agreed, the Entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

 2. En ekstra garanti, der tilbydes af iværksætteren, hans leverandør, producent eller importør, påvirker aldrig de rettigheder og krav, som forbrugeren kan udøve over for iværksætteren about a failure in the fulfilment of the Entrepreneur’s forpligtelser, hvis iværksætteren ikke har opfyldt sin del af aftalen.

 3. ‘Extra guarantee’ is taken to mean each obligation by the Entrepreneur, his Supplier, Importer or Manufacturer in whom he assigns certain rights or claims to the Consumer that go further than he is legally required in case he fails in the compliance with his part of the agreement.

artikel 13 - Delivery and execution

 1. Iværksætteren skal udvise den bedst mulige omhu, når han bestiller ordrer og udfører produktordrer, og når han vurderer anmodninger om levering af tjenester.

 2. Leveringsstedet er på den adresse, som Forbrugeren har givet iværksætteren.

 3. Under overholdelse af bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser skal iværksætteren udføre accepterede ordrer med bekvem hastighed, men mindst inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan udfyldes eller kun kan udfyldes delvist, informeres forbrugeren herom inden for en måned efter bestilling. I sådanne tilfælde har forbrugeren ret til at afvise kontrakten gratis og med ret til mulig kompensation.

 4. After repudiation in conformity with the preceding paragraph, the Entrepreneur shall return the payment made by the Consumer promptly but at least within 30 days after repudiation.

 5. Risikoen for tab og / eller skade på produkter bæres af iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og gjort bekendt med forbrugeren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

artikel 14 - Løbende præstationsaftaler: varighed, opsigelse og fornyelse
Opsigelse

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået for

  på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester med behørig overholdelse af opsigelsesreglerne og underlagt højst en måneds varsel.

 2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der blev indgået for et bestemt tidsrum, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester i slutningen af ​​den specifikke periode med behørig overholdelse af opsigelsesreglerne og med forbehold af højst en måneds varsel.

 3. Forbrugeren kan annullere de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

- når som helst og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en given periode

8

 • - i det mindste på samme måde som de blev indgået af ham;

 • - til enhver tid med samme varsel som iværksætteren foreskrevet

  selv.

  Extension

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, der strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes i en bestemt periode.

 2. Uanset foregående afsnit kan en kontrakt for en bestemt periode, der strækker sig til regelmæssig levering af dagbøger, aviser, ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis Forbrugeren kan opsige denne udvidede aftale mod slutningen af ​​forlængelsen med en varsel på højst en måned.

 3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter eller tjenester, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren når som helst kan annullere den med en varsel på en måned. Meddelelsen er højst tre måneder i vase, kontrakten handler om levering af dagblade, aviser og ugeblade og magasiner, der finder sted regelmæssigt, men mindre end en gang om måneden.

 4. En aftale med begrænset varighed af regelmæssig levering af prøveblader, aviser, ugeblade og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) fornyes ikke stiltiende og slutter automatisk efter prøveperioden eller introduktionsperioden.

Varighed

8. Hvis kontraktens varighed er mere end et år, kan forbrugeren opsige kontrakten til enhver tid efter et år med en varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed modstår opsigelsen inden udløbet af den aftalte periode .

artikel 15 - Betaling

 1. Medmindre andet er bestemt i aftalen eller i de yderligere betingelser, skal de beløb, der skal betales af forbrugeren, afregnes inden for 14 dage efter refleksionsperioden, eller hvis der ikke er nogen refleksionsperiode inden for 14 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en aftale om at levere en service starter denne periode på den dag, hvor forbrugeren modtog bekræftelsen på aftalen.

 2. Når du sælger produkter til forbrugere, er det ikke tilladt at forhandle en forskud på mere end 50% i de generelle vilkår og betingelser. Hvis der blev aftalt en forskudsbetaling, kan Forbrugeren muligvis ikke hævde nogen ret til udførelsen af ​​den pågældende ordre eller den eller de pågældende tjenester, før den aftalte forskudsbetaling foretages.

 3. Forbrugeren har pligt til straks at informere iværksætteren om mulige unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der blev givet eller specificeret.

 4. Hvis Forbrugeren ikke har overholdt sine betalingsforpligtelser i tide, og Iværksætteren har påpeget ham, at betalingen var forsinket og gav Forbrugeren en frist på 14 dage til at overholde betalingsforpligtelserne, skal Forbrugeren betale den lovbestemte rente af det skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve forbrugeren eventuelle udenretslige opkrævningsomkostninger. Disse udenretslige opkrævningsomkostninger beløber sig til højst 15% for udestående beløb op til € 2,500, 10% for de følgende € 2,500 og 5% forum følgende € 5000, med et minimum på € 40. Iværksætteren kan afvige fra de ovennævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

1. Iværksætteren har en velinformeret klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

9

2. Klager over gennemførelsen af ​​aftalen skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

4. En klage over et produkt, en tjeneste eller iværksætterens service kan også indgives via en klageskema på forbrugersiden på webstedet for Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keur.info/nl/consumenten/klacht /) Klagen sendes derefter både til den relevante iværksætter og til Stichting Webshop Keurmerk.

5. Webshop Keurmerk behandler ikke en tvist eller afbryder behandlingen, hvis iværksætteren har fået suspenderet betaling, er den erklæret konkurs eller faktisk har afsluttet sine forretningsaktiviteter, eller webshoppen er blevet suspenderet eller annulleret af Webshop Keurmerk.

6. En tvist behandles kun af Webshop Keurmerk, hvis forbrugeren først har fremsendt sin klage til iværksætteren inden for en rimelig tid.
7. Senest tolv måneder efter, at tvisten opstår, skal tvisten sendes skriftligt til Webshop Keurmerk.

8. It is also possible to register complaints via the European ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa nguage)

Artikel 17 - Tvister

1. Kun hollandsk lov finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for. Selvom forbrugeren bor i udlandet.
2. Wienerkonventionen finder ikke anvendelse.

Artikel 18 - Supplerende eller forskellige bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller afvigelser fra disse vilkår og betingelser er muligvis ikke til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et holdbart medium.

Artikel 19 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk
1. Når Stichting Webshop Keurmerk foretager en ændring, informerer vi iværksætteren via nyhedsbrevet og placerer de nyeste betingelser på vores hjemmeside (https://www.keur.info/nl/algemene-voorwaarden/)

2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, når de er offentliggjort på den rette måde, med den forståelse, at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbud vil den mest gunstige bestemmelse for forbrugeren have forrang.

Adresse Stichting Webshop Hallmark: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

10

Appendix I: Standard form for withdrawal

Standardformular til tilbagetrækning

(Udfyld denne formular og returner den kun, når du vil tilbagekalde aftalen)

 • - Til: [Iværksætter navn] [Iværksætter geografisk adresse]

  [Iværksætter faxnummer, hvis tilgængeligt] [Iværksætter e-mail-adresse eller elektronisk adresse]

 • -  I/We hereby inform you that I/we wish to revoke our agreement on the sale of the following products: [specification of the product]*
  levering af følgende digitale indhold [specifikation af det digitale indhold] *

  udførelsen af ​​følgende service [specifikation af tjenesten] *

 • - Bestilt den * / modtaget den * [dato for bestilling af tjenester eller modtagelse af produkter] *

 • - [forbrugerens navn]

 • - [Forbrugeren er enkjole]

 • - [Forbrugerens underskrift] (kun når denne formular sendes på papir)

  *) Slet og / eller udfyld, hvor det er relevant.